• xinweisheng-1
 • xinweisheng-2
 • xinweisheng-3
 • takmynan (2)

ABŞ hakda

Xiamen Wilson Machinery Co., Ltd., agyr enjamlar üçin gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat etmekde ýöriteleşen hünärmen enjamlar we maşyn öndürýän kärhana.
Wilson Machinery, 20 ýyldan gowrak wagt bäri maşyn pudagynda işleýän enjamlar hünärmenleri topary tarapyndan döredildi.Wilson Machinery topary bolsa agyr tehnikany innowasiýa we ýokary tehnologiýa bilen güýçlendirmäge çalyşýar we şeýlelik bilen dürli iş ssenariýasynda müşderilerimiz üçin amatlylygy we ýokary netijeliligi üpjün edýär.Wilson Machinery we onuň zawodynda 31 patent (15 oýlap tapyş patenti we 22 peýdaly patent), 5 ylmy we tehnologiki üstünlik we 50 sany özbaşdak oýlap tapylan önüm bar.Olaryň arasynda 3 önüm halkara ösen standartlara, 11 önüm içerki ösen standartlara ýetýär.

Önümler

“Crawler Cranes” toparymyz, hatda iň kyn ýerlerde-de götermek işlerini ýerine ýetirmek üçin döredildi.

 • Agyr ýükli forklift

  Agyr ýükli forklift

  Halkara standartly ösen elektrik suwuk çalşyk dişli gutusy - ähli dişli ýokary geçiş netijeliligini we pes sesini kepillendirmek üçin dik dişleriň gurluşyny kabul edýär.KD smena funksiýasy bilen oňat ýerleşdirilen dişli enjamlar ýokary iş netijeliligini üpjün edýär.

 • Telehandler

  Telehandler

  “TELESCOPIC HANDLER” tekeri forklifti halaýar, ýöne teleskopiki ulalmagyna eýe bolup, ulagdan öňe we ýokaryk uzalyp bilýän ýekeje teleskopik köpugurlylygy bilen, ony forkliftden has köp kran edýär.

 • Öýjükli kran

  Öýjükli kran

  Göçme mini göteriji kran içerde we çylşyrymly ýer şertlerine degişlidir.Çep we sag diferensial tizlik, süýşmek we öwrülmek;kiçi öwrüm radiusy;iş meýdanyna hiç hili çäklendirme ýok;enjam gaty dar we çäkli ýerde-de erkin işläp biler.

 • Şinany goramak zynjyry

  Şinany goramak zynjyry

  Biziň kompaniýamyz ululy-kiçili tekerler üçin teker gorag zynjyrlaryny öndürýär.Bu tekerleri goramak zynjyrlary tigir ýükleýjiler, buldozerler, LHD, magdan we karýer awtoulaglary, gyryjy we graderler üçin ulanylýar.

Gyzgyn satuw modelleri

Performanceokary öndürijilikli önümlerden başga-da, ygtybarly global hyzmat berýär.Diýmek, aşa agyr şertlerde-de howpsuz we netijeli işlemäge mümkinçilik berýäris.

 • Ölçeg aralygy:10-45 sm
 • Material:Galp polat
 • Şinanyň ömrüni uzaldyň:≥42% (Adaty iş ýagdaýynda)
 • Model:WSM995T52
 • Işleýiş agramy:56800Kg
 • Uzynlygy (poluň çeňňegi):11250mm
 • Bahalandyrylan güýç:278 KW
 • Model:XWS-5T
 • Spesifikasiýa:5.00T x 2.0m
 • Iň ýokary iş radiusy:16m x 0.21t
 • Zeminiň iň ýokary beýikligi:16,8 m
 • Model:XWS-825
 • Maşynyň agramy:6800Kg
 • Uzynlyk (Çeňňeksiz):4950mm
 • Bahalandyrylan güýç:62.5 / 2200Kw

iş ssenariýasy

 • Öýjükli kran
 • ŞINA GORAMAK Zynjyry

Şahadatnamalar

 • Şahadatnamalar (4)
 • Şahadatnamalar (5)
 • Şahadatnamalar (7)
 • Şahadatnamalar (8)
 • Şahadatnamalar (1)
 • Şahadatnamalar (3)
 • Şahadatnamalar (6)
 • Şahadatnamalar (2)