• xinweisheng-1
 • xinweisheng-2
 • xinweisheng-3
 • aboutimg (2)

ABŞ hakda

“Xiamen Wilson Machinery Co., Ltd.” agyr enjamlar üçin gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat etmekde ýöriteleşen hünärmen enjamlar we maşyn öndürýän kärhana.
Wilson Machinery, 20 ýyldan gowrak wagt bäri maşyn pudagynda işleýän enjamlar boýunça hünärmenler topary tarapyndan döredildi.“Wilson Machinery” topary bolsa agyr tehnikany innowasiýa we ýokary tehnologiýa bilen güýçlendirmäge çalyşýar we şeýlelik bilen dürli iş ssenariýasynda müşderilerimiz üçin amatlylygy we ýokary netijeliligi üpjün edýär.“Wilson Machinery” we onuň zawodynda 31 patent (15 oýlap tapyş patenti we 22 peýdaly patent), 5 ylmy we tehnologiki üstünlik we 50 sany özbaşdak önüm bar.Olaryň arasynda 3 önüm halkara ösen standartlara, 11 önüm içerki ösen standartlara ýetýär.

Önümler

“Crawler Cranes” toparymyz, hatda iň kyn ýerlerde-de götermek işlerini ýerine ýetirmek üçin döredildi.

 • Heavy Loading Forklift

  Forklift agyr ýük

  Halkara standartly ösen elektrik suwuk çalşyk dişli gutusy , ähli dişli ýokary geçiş netijeliligini we pes sesini kepillendirmek üçin dik dişleriň gurluşyny kabul edýär.KD çalşygy funksiýasy bilen oňat ýerleşdirilen dişli enjamlar ýokary iş netijeliligini üpjün edýär.

 • Telehandler

  Telehandler

  “TELESCOPIC HANDLER” tekeri forkliftiň göwnünden turýar, ýöne teleskopiki ulalmagyna eýe bolup, ulagdan öňe we ýokary tarapa uzalyp bilýän ýeke teleskopik köpugurlylygy ýokarlandyryp, ony forkliftden has köp kran edýär.

 • Crawler Spider Crane

  Crawler Spider Crane

  Göçme mini göteriji kran içerde we çylşyrymly ýer şertlerine degişlidir.Çep we sag diferensial tizlik, süýşmek we öwrülmek;kiçi öwrüm radiusy;iş meýdanyna hiç hili çäklendirme ýok;enjam gaty dar we çäkli ýerlerde-de erkin işläp biler.

 • Tire Protection Chain

  Şinany goramak zynjyry

  Kompaniýamyz ulaldylan tekerler üçin teker gorag zynjyrlaryny öndürýär.Bu tekerleri goramak zynjyrlary tigir ýükleýjiler, buldozerler, LHD-ler, magdan we karýer ýük awtoulaglary, gyryjylar we graderler üçin ulanylýar.

Gyzgyn satuw modelleri

Performanceokary öndürijilikli önümlerden başga-da, ygtybarly global hyzmat berýär.Diýmek, hatda aşa agyr şertlerde-de howpsuz we netijeli işlemäge mümkinçilik berýäris.

 • Ölçeg aralygy:10-45 sm
 • Material:Galp polat
 • Şinanyň ömrüni uzaldyň:≥42% (Adaty iş ýagdaýynda)
 • Model:WSM995T52
 • Işleýiş agramy:56800 Kg
 • Uzynlygy (poluň çatrygy):11250mm
 • Bahalandyrylan güýç:278 KWt
 • Model:XWS-5T
 • Spesifikasiýa:5.00T x 2.0m
 • Iň ýokary iş radiusy:16m x 0.21t
 • Zemin götermegiň iň ýokary beýikligi:16.8m
 • Model:XWS-825
 • Maşynyň agramy:6800Kg
 • Uzynlyk (Çeňňeksiz):4950mm
 • Bahalandyrylan güýç:62.5 / 2200Kw

iş ssenariýasy

 • SPIDER CRANE
 • ŞINA GORAMAK Zynjyry

Şahadatnamalar

 • Certifications (4)
 • Certifications (5)
 • Certifications (7)
 • Certifications (8)
 • Certifications (1)
 • Certifications (3)
 • Certifications (6)
 • Certifications (2)