1 Ton Iň ýokary dizaýn Europeanewropanyň standart elektrik mini möý süýreniji krany

Gysga düşündiriş:

Bu kiçijik ykjam elektrik çekiji kranyň giň ulanylyşy bar.Dar saýta arkaýyn girip, awtomatiki teleskopiki ösüşi arkaly götermek işlerini tamamlap biler.CE / ISO bilen uzakdan dolandyrylýan teleskopik bum mini möý kran uly iş radiusyna eýe.Gurluşyk meýdançasy, beýik gatly ýaýlym, poçta we mahabat, agaç nahallary we başga-da köp ýerlerde ulanylyp bilner.XWS-1T täze möý göteriji çekiji kran örän ýokary çeýeligi we aşa durnuklylygyny üpjün edýär, bu bolsa dar ýollara, eňňitlere we palçykly we deň däl ýerlere has amatly bolýar.Häzirki wagtda uly göteriji beýikligi bolan bu kiçi möý kranlar, köp ugurly iş ssenarilerinde agyr howa we agyr işleri gutarmak üçin dünýäniň köp ýerinde zerur.“Wilson Machinery” teleskopiki gülläp ösýän gol maşynlary we çekiji kranlar üçin 20 ýyldan gowrak gözleg we ösüş tejribesine eýedir, 1T kiçi möý göteriji çekiji kranlarymyz 100% ynamly bolup biler.


 • Model:XWS-1T
 • Aýratynlyk:5.00T x 2.0m
 • Iň ýokary iş radiusy:16m x 0.21t
 • Zemin götermegiň iň ýokary beýikligi:16.8m
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametri

  Model

  XWS-5T

  Spesifikasiýa

  5.00t x 2.0m

  Iň ýokary iş radiusy

  16m x0.21t

  Zemin götermegiň iň ýokary beýikligi

  16.8m

  Winç enjamy Çeňňek tizligi

  12m / min (4 güýz)

  Arkan

  O12mmx 120m

  Teleskopiki ulgam Boom görnüşi

  Doly awtomatiki 5 bölüm

  Boom uzynlygy

  4.7m ~ 16.5m

  Teleskopiki uzynlyk / Wagt

  11,7m / 54sec 41 tizligi 41 sekunt)

  Upokarky we aşak Boom burçy / Wagt

  0 ~ 80 ° / 24.5 sek

  Slew ulgamy Slew burçy / Wagt

  360 ° üznüksiz / 2.1rpm

  Outrigger “Outrigger” -iň işjeň görnüşi

  1 bölüm üçin el bilen düzediş.

  2,3 bölüm üçin awtomatiki

  Iň giňeldilen ölçegler

  5670mm x 5510mmx5030mm

  Çekiş ulgamy Pyýada ýoly

  Gidrawlik motor

  Pyýada tizligi

  0 ~ 1.5km / sag

  Bahalandyrmak ukyby

  20 °

  Landeriň uzynlygy x ini

  1720mmx320 mm x 2

  Ounder basyşy

  49.0kpa0,50 kgf / sm2

  Dizel hereketlendirijisi Model

  4TNV88YANMAR

  Çalyşmak

  2.19L

  Iň ýokary çykyş

  25.2kw / 2200min-1

  Başlamak usuly

  Elektrik başlangyjy

  Uelangyç

  dizel

  Uelangyç guýulýan kuwwat

  100L

  Elektrik hereketlendirijisi Model

  YYB160M-4 (üç fazaly AC)

  Iş güýji

  380V50 Hz

  Kuwwat

  11Kw

  Ölçegi Uzynlygy x ini x Boýy

  4950mm x 1560mm x 2235mm

  Agramy Ulagyň agramy

  6000 kg

  Howpsuzlyk enjamlary

  Tork çäklendiriji lights Status çyralary Duýduryş enjamy 、 Gyssagly düwmex Artykmaçlygyň öňüni alyş ulgamy 、 gulplama gözegçilik ulgamy 、 Onekey tekizlemek

  Iň ýokary derejedäki umumy bahalandyrylan ýük göterijiler

  4.74 / 7.70m ýokary göteriliş 10.65m ýokary göteriliş 13.56 m 16.50 metr ýokary göteriliş

  Işleýän radiusy (m)

  Bahalandyrylan ýük (t)

  Işleýän radiusy (m)

  Bahalandyrylan ýük (t)

  Işleýän radiusy (m)

  Bahalandyrylan ýük (t)

  Işleýän radiusy (m)

  Bahalandyrylan ýük (t)

  <2.0

  5.00

  <3.5

  3.03

  <4

  2.23

  <5

  1.13

  2.5

  4.16

  4

  2.58

  4.5

  1.93

  5.5

  0.98

  3

  3.46

  5

  2.03

  5

  1.73

  6

  0.91

  3.5

  3.05

  6

  1.68

  6

  1.40

  7

  0.76

  4

  2.60

  7

  1.38

  7

  1.18

  8

  0.65

  5

  2.08

  8

  1.13

  8

  1.03

  9

  0.60

  6

  1.72

  9

  1.05

  9

  0.93

  10

  0.55

  7.18

  1.45

  10

  0.86

  10

  0.83

  11

  0.49

  11

  0.69

  12

  0.44

  12

  0.53

  13

  0.38

  13

  0.43

  14

  0.32

  15

  0.26

  16

  0.21

  Elektrik podstansiýa enjamlaryna hyzmat etmekde we gurnamakda, mehaniki himiýa ussahanasynyň enjamlaryna tehniki hyzmat etmekde we gurnamakda, aýna perde diwary we beýleki kiçi giňişliklerde giňden ulanylýan XWS-5T mikro çekiji kran.Häzirki wagtda döwlet seti we Hytaýyň günorta elektrik ulgamy tarapyndan giňden saýlandy we Şanhaý dünýä sergisinde, umumy hereketlendirijilerde, lanzhouo nebithimiýa, tianxin nebithimiýa, wuhan tianling we Pekin netkom gurluşyk taslamasy we ş.m. ulanyldy. ABŞ, Awstraliýa, Kanada, Angliýa, Braziliýa, Wýetnam, uae we beýleki ýurtlara eksport edildi.

  Kranyň bahalandyrylan ýükünden başga-da belli bir mukdarda artykmaçlyk bar, uzak wagtlap işläp biler.

  Aýratynlyk:

  Ykjam korpus, gidrawliki ýöremek, nädogry işlemegiň öňüni almak üçin howpsuzlyk dizaýny, açyk meýdana uýgunlaşmak, pentagon görnüşli teleskopiki güýç, uzakdan dolandyrmak enjamynyň energiýa tygşytlaýjy we çydamly, tork çäklendirijisi, artykmaç ýüküň öňüni almak üçin


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler